Om företaget

Image
Tenö varv AB

Tenö varv har servat svensk yrkessjöfart sedan 1967

Tenö varv, vackert beläget i Vaxholms skärgård, stod färdigt 1967 och har allt sedan dess servat svensk yrkessjöfart med kvalificerade underhålls- och reparationsarbeten.

Varvet har varit i svenska statens ägo men har drivits som en egen resultatenhet inom Trafikverket Färjerederiet.

1 april 2013 såldes Tenö varv till ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene OY, Finland.

1 december 2015 gick Öckeröborgen AB, som genom sitt dotterbolag driver varven Ö-varvet och Hasslö varv, in som ny ägare i Tenö varv och Simrishamns varv, i ett nytt gemensamt ägt moderbolag Maringruppen Norden AB.

Öckeröborgen driver flera andra företag inom bolaget, bland annat Ö-varvet, Hasslö varv, Simrishamns varv, Berg Marin, Power House samt Marine Parts Europe.

Vi erbjuder och utvecklar marknadens främsta tjänster inom maritimt underhåll och reparation. Våra kunder ska möta engagerade medarbetare på ett välutrustat och modernt varv som arbetar rationellt och kostnadseffektivt. Vårt mål är att Tenö varv AB ska vara din prioriterade partner när det gäller kvalificerade varvsarbeten och arbeten på kajanläggningar och färjelägen. Och när varvet behöver komma till fartyget kör vi ut med vår välutrustade servicebil eller -båt och gör jobbet på plats.

0+

Års Erfarenhet

0ton

Kapacitet Slip

0m

Hamndjup

Vi är certifierade för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi är medlemmar i Föreningen Sveriges Varv, AVR 22-20 | AVR 22-20 Eng
Vi är medlemmar i Föreningen Sveriges Varv

Vår koncerns vision

Kvalitet

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.

Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav samt bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

Vår kvalitetspolicy

Miljö

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

Vår miljöpolicy

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.

Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.

Vår satsning på miljö är en inven­tering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Vårt miljöarbete ska göra det lättare att vara kund och gäst hos oss

Vi ska även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resurs­användning, energiförbrukning och avfallsmängd.

Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljö­påverkan i verksamheten.
Det ska märkas att vi har ett aktivt miljöarbete!

Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang och vi ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är de viktigaste komponenterna för trivsel och förmågan att prestera ett gott resultat.

Genom att analysera och förebygga risker innan projektstart och under hela genomförandet undanröjer vi att någon skadas i sin arbetsutövning. Våra arbetsmiljörutiner säkerställer i övrigt en god arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljöpolicy

Säkerhet

Tenö varv arbetar aktivt med verksamhetens och kundens säkerhet.

Vilket innebär bland annat att säkerställa att samordning sker av de aktiviteter som handhar säkerhetsarbetet i verksamheten.

Säkerhetsgruppen hanterar:

Säkerhetsgruppen hanterar:

SÄK 20

Föreningen Sveriges Varv, med arbetsmiljöverkets benägna tillstånd, har under 2019 beslutat att i tillägg till Arbetsmiljöverkets vägledningsdokument, som sitt eget säkerhetsreglemente SÄK 20 tillämpa nämnda ”Arbeten på fartyg” i uppdaterad och moderniserad form.

För mer info läs SÄK 20

Säkerhetspolicy

Denna policy omfattar säkerhetsarbete inom Tenö varv AB och beskriver:

Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra att företaget, våra anställda, kunder och andra samarbetspartners drabbas av skada.

VD är ytterst ansvarig för säkerheten inom Tenö varv AB. Operativt ansvarig för säkerhetsarbetet är ledningsgruppen till vilken säkerhetsgruppen rapporterar.

Säkerhetspolicyn omfattar alla delar inom Tenö varv AB inklusive kontakter med externa intressenter.

Anläggningens resurser

Djupgående utrustningskaj
4,5 meter

Slip

Upp till 0 ton

Längd 60 meter
Bredd 13,8 meter

Mobilkran
med 20 tons lyftförmåga

Upptagningsvagn
20 ton

Mobil upptagningsvagn
100 ton

Verkstäder

Välutrustade

Välförsett lager

KBV 050

Djupgående utrustningskaj
4,5 meter

Slip

Upp till 0 ton

Längd 60 meter
Bredd 13,8 meter

Mobilkran
med 20 tons lyftförmåga

Upptagningsvagn
20 ton

Mobil upptagningsvagn
100 ton

Verkstäder

Välutrustade

Välförsett lager

KBV 050

Djupgående utrustningskaj
4,5 meter

Slip

Upp till 0 ton

Längd 60 meter
Bredd 13,8 meter

Mobilkran
med 25 tons lyftförmåga

Upptagningsvagn
25 ton

Mobil upptagningsvagn
100 ton

Verkstäder

Välutrustade

Välförsett lager

KBV 050
Unsplash

Kunder

Bland våra återkommande kunder finns: